Quan, el 1970, la Maria Assumpció Trullàs i Martí es va incorporar al negoci, va tenir molt clar que calia integrar-hi la joieria; primer, amb la venda de joies i més tard, amb la reparació de peces de joieria, que es va començar a fer al petit taller del número 4 del carrer de Sant Josep d’Igualada.

Des d’aleshores i durant els últims 15 anys, el taller de joieria ha anat creixent i estenent-se, amb quatre moments significatius: la inauguració del taller de Sant Magí 22; l’ampliació al número 20 d’aquest mateix carrer; el trasllat a la rambla de Sant Isidre, 11; i, finalment, la darrera ampliació de les nostres instal•lacions, que ens ha permès incrementar els serveis que oferim.

Avui és un taller equipat amb les més modernes tecnologies, tant per al disseny de joies com per a la fabricació.

Al taller de joieria, situat actualment al segon i tercer pis del número 11 de la  Rambla de Sant Isidre d’Igualada, s’hi realitza tot tipus de reparacions, des del  soldatge de peces trencades fins a l’encastament de gemmes, passant per les correccions de tanques i el canvi de diàmetre dels anells.

A més, s’hi duu a terme una necessària tasca de manteniment de les nostres joies,  que inclou, entre d’altres feines, el repàs de l’encastament de les gemmes,  diamants, robins i safirs, així com el poliment i matisat (o el bany de rodi, en el cas de les peces d’or blanc) de les superfícies metàl·liques.

Molta gent tendeix a pensar que, com que les joies són eternes (cosa certa, en  part), no cal fer-ne unes revisions periòdiques, però és més aviat al contrari: no realitzar-les fa que la peça se n’acabi ressentint i afecta la seva durabilitat.

Un bon manteniment de les nostres joies fa que es conservin millor i que les lluïm molt més; sobretot, cal tenir cura dels encastats de diamants i les gemmes per evitar que aquests acabin saltant de la joia.

 

Una de les activitats centrals del taller és el disseny i la creació de joies, per als quals disposem d’una sèrie de programes i màquines d’última generació. A més de programes de disseny en tres dimensions, com el Cad Cam o el Rhino, comptem amb soldadors làser; oxhídrics; torns; fresadores; fresadores de control numèric, gravació i tall amb làser; polidores electromagnètiques i banys electrolítics.

Tots aquests instruments estan al servei, tanmateix, d’un sistema de producció que té en la tradició i l’artesania els seus dos pilars: totes les peces són acabades manualment; i és en aquesta part del procés, quan es dóna a la joia els retocs adients perquè esdevingui una peça única i especial.

Una part important d’aquesta activitat és la creació de joies úniques per encàrrec, seguint les indicacions dels nostres clients. Tant el Jordi com el Pere Rosich són gemmòlegs i especialistes en diamants, tots dos titulats per la Universitat de Barcelona (UB), i poden assessorar sobre les mides, els materials, els gravats o l’elecció dels diamants o de les gemmes.

Amb la incorporació del disseny per ordinador i les noves tecnologies d’impressió i injectat de peces, hem fet un pas important en la realització de peces de joieria. A través de la pantalla de l’ordinador podem visualitzar la peça dissenyada, modificarne els elements que calgui i comprovar el resultat d’aquests canvis. Un pic tenim el disseny definitiu de la peça, el que fem és reproduir-la amb una màquina d’impressió de cera en tres dimensions.

Un cop feta la peça de cera, acabem de comprovar que totes les mides siguin les correctes. El següent pas és transformar-la en una peça del metall triat: or groc, or blanc, platí o plata.

Aquest pas es realitza a traves de la microfusió: injectem el metall a alta pressió, en una atmosfera controlada, de manera que aconseguim una alta densitat i duresa del material.

 

Acabem la peça a mà, desbastant-ne, polintne, matisant-ne i unint-ne les diverses parts, i encastant els diamants o les gemmes que puguin portar. Aquests acabats són molt importants perquè la peça esdevingui una autèntica joia, i és on el nostre equip de joiers aporta tots els seus coneixements i experiència.

En els nostres tallers creem actualment dues línies de joieria: la pròpiament anomenada “Rosich”, amb Míriam Tort com a directora creativa, que es comercialitza exclusivament a les nostres dues botigues d’Igualada; i “Rosich Jewels”, amb Jordi Rosich com a director creatiu, que es pot trobar, a més de les nostres joieries, en 12 altres punts de venda de Catalunya, l’Aragó i el País Basc.